2007/Sep/10

เมื่อทารกคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมา ของขวัญชิ้นแรกที่เขา(หรือเธอ)ได้รับ คือ โลกใบนี้ทั้งใบ โลกที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์ล้ำลึก น่าสนใจ น่าค้นหา ไม่รู้เบื่อ.....เพียงหากรู้จักวิธีมอง ด้วยความคิดที่จะเข้าใจธรรมชาติผนวกกับความจำเป็นในการดำรงชีพ มนุษย์ใฝ่หา เสาะหา และสร้างสิ่งที่เรียกว่า ความรู้ ขึ้นมา แบ่งแยกเป็นสาขาต่างๆ ได้นับร้อยแปดพันเก้า ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ฯลฯ ทั้งหมดนี้เพื่อเข้าใจตนเอง เพื่อเข้าใจสังคมมนุษย์ และเพื่อเข้าใจความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ......

ความจริงของธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยดั้งเดิม มีอยู่ตั้งแต่ก่อนดอกไม้ดอกแรกผลิบาน และก่อนที่มนุษย์คนแรกจะเริ่มเดินตัวตรง ความสนใจใน ความจริงของธรรมชาติ ของมนุษย์ในยุคเริ่มแรกอาจจะจำกัดอยู่เพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่นว่า พืชใดที่มีพิษ ลำธารใดที่ใสสะอาดดื่มได้ ส่วนใดของป่าที่มีแหล่งอาหาร แต่เมื่อเชื้อพันธุ์แห่งอารยะเติบโตงอกงามขึ้นในจิตใจของเหล่ามนุษย์ตามกาลเวลาที่ผ่านพ้นไป สิ่งที่รู้เพียงแค่นั้นก็ไม่พอเสียแล้ว มนุษย์ต้องการ รู้ ให้มากขึ้นไปอีก ลึกเข้าไปอีก กว้างมากขึ้นอีก ดอกไม้แห่งปัญญาผุดยอด และขยายกลีบรอวันเบ่งบานเต็มที่ อะไรหนอที่ทำให้ใบไม้เป็นสีเขียว? อะไรหนอที่ทำให้ดวงดาวโคจร? อะไรหนอที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ? ความจริงของธรรมชาติ (หรือในกรณีนี้เราจะพูดถึงเฉพาะความรู้สาขาที่เรียกว่า วิทยาศาสตร์ ) ค่อยๆเปิดเผยตัวตนแก่ดวงใจใฝ่รู้ของมนุษย์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในสาขาวิชาพื้นฐาน คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่แบ่งยิบย่อยลงไปอีกในปัจจุบัน ต่างก็พัฒนาอย่าง ก้าวกระโดด ไปอย่างมากในรอบหนึ่งร้อยปีหลัง พื้นความรู้แต่เดิมสะสมเป็นรากฐานมั่นคงให้กับการก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นผนวกกับการสื่อสารที่ฉับไวขึ้นกว่าแต่ก่อนยิ่งหนุนให้ก้าวไปได้เร็วขึ้นอีก ท่ามกลางทะเลข้อมูลแห่ง ความรู้ นี้ ข้าพเจ้าตื่นใจที่ได้เห็นอะไรแปลกใหม่ และต้องอุทานด้วยความทึ่งอยู่เสมอเมื่อได้รู้อะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อน หนึ่งในสาขาวิชาที่ข้าพเจ้าสนใจเป็นพิเศษคือ ..... ชีวเคมี (Biochemistry)

Comment

Comment:

Tweet


มีอีกวิชาที่คุณต้องเรียน
ศาสตร์แห่งการรู้แจ้ง
ของพระบรมศาสดาเอกของโลก
ศึกษาธรรมชาติจากจิตของตนเอง
#1 by ศรัทธา (171.96.24.165) At 2012-04-03 23:55,