2007/Sep/10

ชีวเคมี (Biochemistry) เป็นวิชาพื้นฐานวิชาหนึ่งของนักศึกษาในหลายๆสาขา เช่น แพทยศาสตร์ ทันตกรรมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชกรรมศาสตร์ เป็นต้น แล้ว ชีวเคมี นี้คืออะไร? ชีวเคมี = ชีว (ชีวิต) + เคมี หรือก็คือ เคมีแห่งชีวิต นั่นเอง ชีวเคมีคือศาสตร์ที่อธิบายชีวิตโดยพิจารณาในระดับโมเลกุล ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของโครงสร้าง, กลไก และกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้น นักชีวเคมีต่างทำงานหนักในขอบเขตวิจัยต่างๆกัน บ้างก็ศึกษาชีวโมเลกุล เช่น คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน นิวคลีโอไทด์ ฯลฯ บ้างก็ศึกษาเอนไซม์ (enzyme) ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ (biocatalyst) อันเปรียบได้ดังตัวจักรกลทำงานในสิ่งมีชีวิต บ้างก็ศึกษากลไกของการเกิดปฏิกิริยา (mechanism of reaction) บ้างก็ศึกษาวิถี (pathway) ของการสร้าง/สลายชีวโมเลกุลต่างๆ บ้างก็ศึกษาเกี่ยวกับสารพันธุกรรมคือดีเอ็นเอ (DNA) ที่เปรียบได้ดังพิมพ์เขียวของสิ่งมีชีวิต บ้างก็ศึกษาโครงสร้างสามมิติ (3D structure) ของโปรตีน เป็นต้น ความรู้ทางชีวเคมีเหล่านี้ไม่สูญเปล่า และคงคุณค่าอเนกอนันต์แก่มนุษยชาติ นอกจากจะทำให้เราเข้าใจ ชีวิต มากขึ้นในแง่มุมหนึ่งแล้ว ความรู้ทางชีวเคมียังช่วยให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นอีกด้วย เพราะการคิดค้นยาและวิธีรักษาโรคต่างๆในทางการแพทย์อันนับไม่ถ้วนล้วนต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางชีวเคมี และยังมีการประยุกต์ไปใช้ในงานด้านอื่นอีก เช่น งานด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น

สำหรับใน blog นี้ ข้าพเจ้าจะแนะนำเนื้อหาบางส่วนของศาสตร์ที่เรียกว่า ชีวเคมี ให้ท่านได้ทราบต่อไป (จะค่อยๆนำเนื้อหามาใส่ตามแต่เวลาจะอำนวย โดยจะเริ่มจากเรื่องโปรตีนก่อนเป็นเรื่องแรก)

โครงสร้างสามมิติของฮีโมโกลบิน


edit @ 2007/09/11 19:07:27

Comment

Comment:

Tweet


อ่านแล้วได้รู้เกี่ยวกับ ชีวเคมีมากขึ่น กว่าเดิมbig smile open-mounthed smile question surprised smile cry embarrassed
#5 by นัส (119.31.121.84) At 2010-10-19 09:54,
อ่านแล้วได้รู้อะไรมากขึ้นค่ะopen-mounthed smile big smile confused smile angry smile surprised smile wink ชุมรมคนรักดนตรี ( สายวิทย์ 2010 ) ร.ร ดารุสสลามวิทยา สุราษฎร์ธานีtongue angry smile confused smile open-mounthed smile big smile confused smile double wink
#4 by นาตารี (115.67.33.215) At 2010-07-25 09:58,
อ่านแล้วได้รู้อะไรมากขึ้นค่ะopen-mounthed smile big smile confused smile angry smile surprised smile wink ชุมรมคนรักดนตรี ( สายวิทย์ 2010 ) ร.ร ดารุสสลามวิทยา สุราษฎร์ธานีtongue angry smile confused smile open-mounthed smile big smile confused smile double wink
#3 by นาตารี (115.67.33.215) At 2010-07-25 09:58,
สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างหรือค่ะsad smile
#2 by (110.164.238.20) At 2010-06-27 16:24,
สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างหรือค่ะ
#1 by นิ๊กกี้ (110.164.238.20) At 2010-06-27 16:23,