2007/Sep/10

กรดอะมิโน (amino acid) มีโครงสร้างพื้นฐานเป็น alpha-amino acid โดยมีหมู่คาร์บอกซิลและหมู่อะมิโนเชื่อมต่อกับคาร์บอนอะตอมเดียวกัน (คือ alpha-carbon) ดังรูป

โครงสร้างของกรดอะมิโน

โดยที่ R แทนหมู่แทนที่อื่นๆ ที่จะทำให้ กรดอะมิโนมาตรฐาน(standard amino acid) แต่ละชนิดแตกต่างกัน

โครงสร้างโมเลกุลในลักษณะดังกล่าว ทำให้อะตอมของคาร์บอนตรงกลาง (คือalphacarbon) มีแขนพันธะ 4 แขนที่เกาะกับหมู่แทนที่ไม่ซ้ำกันเลย นั่นคือ เป็น chiral carbon ทำให้เกิดเป็นไอโซเมอร์ที่ต่างกันได้ 2 แบบ ซึ่งเป็นภาพเงาในกระจกซึ่งกันและกัน เรียกว่า สเตอริโอไอโซเมอร์ ( stereoisomer) เรียกว่า D กับ L isomer จำแนกไอโซเมอร์ทั้งสองชนิดนี้โดยการเขียนสูตรโครงสร้างให้หมู่คาร์บอกซิลอยู่ด้านบน และหมู่ R อยู่ด้านล่าง ถ้าหมู่อะมิโนอยู่ทางซ้ายเรียกว่าเป็น L-isomer ถ้าอยู่ทางขวาเป็น D-isomer ดังรูป

แสดง D และ L-isomer ของกรดอะมิโน

D และ L-Alanine

กรดอะมิโนที่พบในธรรมชาติจะเป็น L-isomer เกือบทั้งหมด ส่วน D-isomer พบได้น้อยมากในเปปไทด์บางชนิดจากผนังเซลล์ของแบคทีเรียและสารปฏิชีวนะบางชนิด


edit @ 2007/09/11 19:10:32

Comment

Comment:

Tweet


ขอบคุณค่าาา กำลังหาพอดีเลยยbig smile
#47 by Calypso At 2013-09-18 09:08,
6aKQb2 <a href="http://speyehpqupwt.com/">speyehpqupwt</a>, ixsyayfdrzcq, [link=http://guvchvbekovm.com/]guvchvbekovm[/link], http://qofgmkjmiiha.com/
#46 by wqsrKMbKoqIk (103.7.57.18|85.232.128.70) At 2013-03-24 17:26,
ฮิฮิ เจอในข้อสอบนายสิบเฉยเลย 55
#45 by oat10073 (103.7.57.18|101.108.223.90) At 2013-03-12 08:44,
งงค่ะ (เป็นไก่เลย)
#44 by พอลลีพ (49.48.137.183) At 2011-09-03 21:35,
confused smile double wink question embarrassed cry tongue confused smile big smile big smile
#43 by /-ไกดเกดเพเ (182.93.206.172) At 2011-08-09 09:19,
555
#42 by (58.8.50.110) At 2010-08-21 10:12,
ขอบคุณค่ะหนูเข้าใจมากขึ้น อาทิตย์หน้ากำลังจะสอบพอดีเลยค่ะbig smile open-mounthed smile confused smile angry smile question surprised smile cry double wink angry smile confused smile
#41 by นาตารี (115.67.33.215) At 2010-07-25 09:48,
ขอบคุนมั้ก พรุ่งนี้สอบพอดีเลย
#40 by (180.180.80.179) At 2010-07-19 01:00,
comment4, çíàêîìñòâà âíèæíåì íîâãîðîäå ñ ïðåäëîæåíèåì èíòèìóñëóã, çíàêîìñòâà â èæåâñêå ñ ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâî â ñøà, çíàêîìñòâà ÿêóòèÿ ï àéõàë,
#39 by Juyznnqa (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:14,
comment2, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíûêàçàõè, ïåíçà èíòèìíûå óñëóãè, çíàêîìñòâà êèðîâñê ìóðì, çíàêîìñòâî ýñòîíèÿ,
#38 by